FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

पशु सेवा शाखाको सूचना !!!

२०८०-०५-३१

निःशुल्क तालिममा हसभागीगरुको लागि सूचना!

२०८०/०५/२४

निशुल्क प्रशिक्षणका लागि आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०८०/०५/१९

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना!

२०८०/०५/१२

१० करोड भन्दा बढी निक्षेप वा पूँजी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई goAML system मा दर्ता तथा रिपोर्टिङ्ग सम्बन्धी सूचना।

२०८०-०४-१९

राजश्व महाशाखाको सूचना।

२०८०/०४/१८

Pages