FAQs Complain Problems

Warning message

Submissions for this form are closed.

सम्पर्क

सम्पर्क

ललितपुर महानगर, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय

टेलिफोनः          +977 01 5422563

फ्याक्सः            +977 01 5453966

इमेलः              info@lmc.gov.np

नगर प्रहरी बल (City Police Force)

टेलिफोनः    +977 01 5909777

इमेल: sitaramhachhethu007@gmail.com

श्री सिताराम हाछेथु
नगर प्रहरी प्रमुख
9851091777

कोभिड-१९ को लागि आइसोलेशन केन्द्र

(Isolation Center)

ज्यापू समाज, बागडोल

टेलिफोनः          +977 01 5190399

Hotline:           1131    (कोभिड-१९ सम्बन्धी)

श्री डा. छविन्द्र गैरे 
Isolation Head
9851161800

दमकल सेवा

(Fire Extinguish Service)

जुद्ध वारुण यन्त्र, पुल्चोक

टेलिफोनः          +977 01 5421111

Hotline:           101

श्री सिताराम हाछेथु
नगर प्रहरी प्रमुख
9851091777

एम्बुलेन्स सेवा

(Ambulance Service)

टेलिफोनः          +977 01 5427003

श्री बाबु रत्न महर्जन 
 सवारी चालक 
9841202641

श्री सुमित महर्जन
सवारी चालक
9841359738

सरसफाई तथा ढल व्यवस्थापन

(Garbage Management)

टेलिफोनः          +977 01 5

श्री सूरेन्द्र राज अवाले
बरिष्‍ठ अधिकृत
9841224480