FAQs Complain Problems

कर, सेवा शुल्क, भाडा, दस्तुर आदिको दर रेट विवरण (आ.व. २०७२/०७३)

ललितपुर उप-महानगरपालिकाबाट स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन ०५५ तथा तथा नियमावली ०५६ मा व्यवस्था भए बमोजिम
कर, सेवा शुल्क, भाडा, दस्तुर आदिको
एक्काइसौं नगरपरिषद्‍बाट पारित
दररेट विवरण
आ.व. ०७२/०७३