FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालयको सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी सूचना

Social Audio 2072
२०७२|०७।११

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको वार्षिक प्रगति समीक्षाको सूचना

Annual Progress Review 2072
२०७२।०६।१९

आ.व. ०७२।०७३ का लागि सूचिकृत भएका फर्महरु

२०७२|०६।१८

ललितपुर उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा नक्शा दर्ता खुल्ला गरिएको सूचना

२०७२।०५।१८

सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना

सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना
२०७२।०५।१७

आ.व. २०७१।७२ को बार्षिक आय-व्यय विवरण

२०७२।४।३२

Pages