FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना |

२०७९/०२/१६

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना |

२०७९/०२/०६

कोरोना राहतको सूचना तथा विवरण

कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई प्रदान गरिने उपचार तथा राहत सहयोग निर्देशिका बमोजिम यस महानगरपालिकामा प्राप्त भएका निवेदन उपर कारवाही भइ सहयोग रकमको चेक तयार भएकाहरुको विवरण यसै साथ संलग्न छ | विवरणमा नाम समावेश भई यस महानगरपालिका बाट फोन अथवा मेसेज प्राप्त गरेका हरुले चेक बुझ्नका लागि महानगरपालिकाको लेखा शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ |

२०७९/०१/२१

दोश्रो मात्र खोप लगाउने सम्बन्धी ललितपुर महानगरपालिकाको सूचना |

२०७९/०१/१९

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

२०७९/०१/१९

विधार्थी भर्ना तथा विधालय स्वागत कार्यक्रम संचालन सम्वन्धमा |

२०७९/०१/१६

Pages