FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप-महानगरपालिका क्षेत्रमा नक्शा दर्ता खुल्ला गरिएको सूचना

२०७२।०५।१८

सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना

सीप विकास तालिम सम्बन्धी सूचना
२०७२।०५।१७

आ.व. २०७१।७२ को बार्षिक आय-व्यय विवरण

२०७२।४।३२

योजना सञ्‍चालन कार्यतालिका

Annual Project Implementation Schedule FY 2072/73
२०७२।०४।३२

नगरपरिषद् सम्बन्धी सूचना

२०७२।०४।२२

करको दररेट सम्बन्धी सूचना

२०७२।०४।०७

Pages