FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार प्रवर्दन कार्यक्रमका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी प्रकाशित सूचना!!!

२०८०/११/२१

अनुदान प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

२०८०/१़१/१६

ललितपुर महानगरपालिकामा सञ्‍चालित आधारभूत तह कक्षा ८को परीक्षा तालिका, सूचना र Excel Sheet

Excel Sheet Link: https://bit.ly/49N1LI3 download गर्नुहोस।

२०८०/११/१४

AEFI management team तथा Ambulance सम्बंधमा

२०८०/११/१३

दादुरा रुवेला रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना

२०८०/११/११

दादुरा रुवेला रोग विरुद्धको खोप अभियान सम्बन्धी ललितपुर महानगरपालिकाको अत्यन्तै जरुरी सूचना।

2080/11/11

Pages