FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व.०७८/०७९ को प्रस्तावित तथा यथार्थ आय र ०७९/०८० को prstavitttha०७९/०८० चैत्र मसान्त सम्मको आय विवरण

२०८०/०१/०६

Covid Vaccine QR code Contact person: Dirgha Bahadur Bogati 9849096942 !!!

२०८०/०१/०६

खर्च फांटवारी २०७९ साल चैत्र महिना

२०८०/०१/०६

सूचना (पशु सेवा शाखा)

२०८०-१-५

श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिको अनलाइन आवेदन सम्बन्धी सूचना।

२०८०-१-०४

Electronic Fund Transfer मार्फत भुक्तानि सम्बन्धमा

२०७९-१२-२९

Pages