FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
खरिद इकाई, पुल्चोक, ललितपुर
पर्यटक सेवा शुल्क संकलन बोलपत्र सम्बन्धी
बोलपत्र  आव्हानको सार्वजनिक सूचना

फारम लिने अन्तिम मितिः २०७२।१२।१७ गते, कार्यालय समय भित्र
फारम बुझाउने अन्तिम दिन: २०७२/१२/१८ गते दिनको १२:०० बजे सम्म
बोलपत्र खोलिने दिन: २०७२/१२/१८ गते दिनको २:०० बजे


Pages