FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Electronic Bids for Procurement, Supply and Delivery of Chassis Mounted Jetting, Grab and Rodding Machine

2076/7/20

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

२०७६/६/२

प्राविधिक प्रस्तावना उतिर्ण बोलपत्र दाताहरु

२०७६/०५/०५

पसल कबल भाडाको बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

२०७६/०४/२६

पसल कवल भाडाको बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

२०७६/०३/२५

Invitation for Electronic Bids for The Procurement of Construction of Roads Pavement works, Structure works and Road Furniture works within Lalitpur Metropolitan City (LMC)

2076/03/13

Pages