FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक परिचालक पदको लिखित तथा अन्तरवार्ता परीक्षाको नतिजा

२०७१।११।१८

सामाजिक परिचालक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा

२०७१।११।११

योजना/कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

योजना/कार्यक्रम सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना
२०७१।१०।०९

नगर परिषद सम्बन्धी सूचना

नगर परिषद सम्बन्धी सूचना
२०७१।०९।०९

करार सेवामा सामाजिक परिचालक पदपूर्ति गर्ने सूचना

सूचना प्रकाशित मिति: २०७१/७/२८

२०७१।०७।२८

सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी सूचना

२०७१।०७।२८

Pages