FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खोप कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

२०७८/०४/०३

ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयको सूचना

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि नगद काउण्टर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत लगायत अन्य आम्दानी शिर्षकहरुको लगत अध्यावधिक तथा सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले मिति ०७३/०४/०१ गते देखि ०७३/०४/०५ गते बुधवार सम्मका लागि मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य नगद संकलन कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट करदाता तथा सेवाग्राही महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं ।

२०७३।४।२

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको परिमार्जित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

revised exam schedule notice 2072.10.29
२०७२।१०।२९

ललितपुर जिल्लामा रहेका बिधालयहरु संचालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

२०७८/०६/०१

विद्यालय संचालन सम्बन्धमा

२०७८/०५/२९

मौजुदा सूचिको अभिलेख दर्ता पुस्तिका आर्थिक बर्ष २०७८/०७९

२०७८/०५/२७

Pages