FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयको सूचना

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि नगद काउण्टर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत लगायत अन्य आम्दानी शिर्षकहरुको लगत अध्यावधिक तथा सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले मिति ०७३/०४/०१ गते देखि ०७३/०४/०५ गते बुधवार सम्मका लागि मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य नगद संकलन कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट करदाता तथा सेवाग्राही महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं ।

२०७३।४।२

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको परिमार्जित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

revised exam schedule notice 2072.10.29
२०७२।१०।२९

सेवा करार लिने सहायक प्राविधिकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना |

२०७७/६/२

पेट्रोल पम्प हटाउने सम्बन्धमा | (श्री मञ्जुश्री पेट्रो सेन्टर)

२०७७/६/२

विद्युत पोल सार्ने बारे | (श्री विद्युत प्राधिकरण, लगनखेल, ललितपुर)

२०७७/६/१

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा | (सबै विद्यालयहरु, ललितपुर महानगरपालिका)

२०७७/६/१

Pages