FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालयको सूचना

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि नगद काउण्टर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत लगायत अन्य आम्दानी शिर्षकहरुको लगत अध्यावधिक तथा सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले मिति ०७३/०४/०१ गते देखि ०७३/०४/०५ गते बुधवार सम्मका लागि मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य नगद संकलन कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट करदाता तथा सेवाग्राही महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं ।

२०७३।४।२

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको परिमार्जित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

revised exam schedule notice 2072.10.29
२०७२।१०।२९

बधाई तथा शुभकामना

2077/8/14

सेवा करारमा लिने उद्यम विकास सहजकर्ता पाँचौ र चौथौं तह पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२०७७/८/१३

सेवा करारमा लिने उद्यम विकास सहजकर्ता पाँचौ र चौथौं तह पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२०७७/८/१३

सेवा करारमा लिने उद्यम विकास सहजकर्ता पाँचौ तह र चौथौ तह पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रममा छनोट भएका उम्मेदवारको नतिजा

२०७७/८/११

Pages