FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

View

यस कार्यालयको लागि आवश्यक भएको मोटरसाईकल शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट तोकिएको स्पेशिफिकेशन बमोजिमको खरिद गर्नको लागि


(CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)
Date of first publication: June 4, 2015


प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७२/१/९ (अन्‍नपूर्ण पोष्‍ट)


प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७१/११/२०
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/१२/१९ गते, कार्यालय समय भित्र


बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/१५ गते दिनको १२:०० बजे भित्र
बोलपत्र खोलिने दिन: २०७१/०८/१५ गते दिनको २:०० बजे


प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२६
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/१० गते दिनको १२:०० बजे भित्र


प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७१/०७/२५
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/०९ गते दिनको १२:०० बजे भित्र


Pages