FAQs Complain Problems

ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालय भवन भित्रपट्टी रंगरोगन गर्ने सिलबन्दी बोलपत्र आह्‍वान

ललितपुर उपमहानगरपालिका कार्यालय
खरिद ईकाई, पुल्चोक, ललितपुर ।

सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७२।८।२३

यस ललितपुर उप महानगरपालिका कार्यालय, पुल्चोक भवनको रंगरोगन गराउनु पर्ने भएकोले तपसिल वमोजिमको शर्तहरुको अधीनमा रही नेपाल सरकारद्धारा ईजाजत पत्र प्राप्त नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुबाट शिलवन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।.....

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
२०७२।०८।२३