FAQs Complain Problems

सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा | ( श्री सहकारी संस्थाहरु सबै, ललितपुर महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका |)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
२०७७/८/७