FAQs Complain Problems

संस्थागत विद्यालयको स्थानान्तरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. २५,०००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     शिक्षण संस्थाको कागजात
  •     नजिकैको  कम्तिमा दुई विद्यालयको सहमति
  •     दुबै स्थानीय तह (वडा / पालिका)को सिफारिस
  •     विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय
  •     निरिक्षण प्रतिवेदन
प्रक्रिया: 
  • राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरि आवश्यक छानविन गरि पत्र उपलब्ध गराइनेछ ।