FAQs Complain Problems

ललितपुर महानगरपालिकाबाट विदेशमा रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमणको सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम

ललितपुर महानगरपालिकाबाट विदेशमा रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमण लगायत अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम भर्नुहुन र घरका कोही सदस्य विदेशमा भए भर्न लगाउनुहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
https://forms.gle/VomFpXgcPQZPLcw1A

2077/2/15