FAQs Complain Problems

खाता परिवर्तन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय
  •     हस्ताक्षरको नमुना
  •     विद्यालयको सिफारिस
प्रक्रिया: 
  • सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गरिनेछ ।