FAQs Complain Problems

कक्षा ८को लब्धाङ्क पत्र सच्याउने तथा प्रतिलिपि प्रदान गर्ने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. २००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     जन्मदर्ता / नागरिकता को प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
  •     सच्याउनको लागि उपलब्ध सक्कल लब्धाङ्क पत्र
  •     विद्यालयको सिफारिस
प्रक्रिया: 
  • कागजात छानविन गरी उपलब्ध गराइनेछ ।