FAQs Complain Problems

कक्षा थप तथा विषय थप अनुमति (कक्षा ११ सम्मको)

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ महिना (जेष्ठ मसान्त सम्म)
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रू. १५,००० (संस्थागतको हकमा)
आवश्यक कागजातहरु: 
 •     वि. व्य. स. को निर्णय
 •     वडा कार्यालयको सिफारिस
 •     नजिकको २ विद्यालयको सहमति
 •     विनियम
 •     व्यवशाय दर्ता
 •     सञ्चालकहरुको विवरण
 •     लालपूर्जा तथा ५ वर्षको घर भाडा सम्झौता
 •     सेवा क्षेत्रको नक्सा
 •     शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण
प्रक्रिया: 
 •     बैशाखमा दरखास्त सङ्कलन
 •     निरिक्षण प्रतिवेदन
 •     समितिको निर्णय
 •     धरौति जम्मा गरेको रसिद