FAQs Complain Problems

Public Procurement/ Tender Notices

Invitation for Letter of Intent for short listing of consulting firms for preparation of MTMP of LSMC

LSMC MTMP LOI Notice
2072/10/15

Paint work inside Lalitpur Sub-Metropolitan City Office Building tender notice

2072/08/23

Tender notice - Tourist Service Fee Collection

ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
खरिद इकाई, पुल्चोक, ललितपुर
पर्यटक सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७२/०७/२४ (गोरखापत्रमा प्रकाशित)
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/२३ गते, कार्यालय समय भित्र

2072/08/08

Motorcycle Tender Notice

View

यस कार्यालयको लागि आवश्यक भएको मोटरसाईकल शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट तोकिएको स्पेशिफिकेशन बमोजिमको खरिद गर्नको लागि

2072/06/06

Tender notice

First Date of publication:2072/1/9 (Annapurna Post)

2072/1/9

Tourist Service Fee tender notice

First Date of publication: 2071/11/20
Last date of submission: 2071/12/19, Office hour

2071/11/20

Pages