FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
खरिद इकाई, पुल्चोक, ललितपुर
पर्यटक सेवा शुल्क संकलन बोलपत्र सम्बन्धी
बोलपत्र  आव्हानको सार्वजनिक सूचना

फारम लिने अन्तिम मितिः २०७२।१२।१७ गते, कार्यालय समय भित्र
फारम बुझाउने अन्तिम दिन: २०७२/१२/१८ गते दिनको १२:०० बजे सम्म
बोलपत्र खोलिने दिन: २०७२/१२/१८ गते दिनको २:०० बजे


ललितपुर उप–महानगरपालिका कार्यालय
खरिद इकाई, पुल्चोक, ललितपुर
पर्यटक सेवा शुल्क संकलन सम्बन्धी बोलपत्र आह्‍वानको सार्वजनिक सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७२/०७/२४ (गोरखापत्रमा प्रकाशित)
बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन: २०७१/०८/२३ गते, कार्यालय समय भित्र


View

यस कार्यालयको लागि आवश्यक भएको मोटरसाईकल शिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट तोकिएको स्पेशिफिकेशन बमोजिमको खरिद गर्नको लागि


(CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)
Date of first publication: June 4, 2015


First Date of publication:2072/1/9 (Annapurna Post)


First Date of publication: 2071/11/20
Last date of submission: 2071/12/19, Office hour


Pages