भरतमणी पाण्डे, प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत, आफ्नो स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै