Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

कर, सेवा शुल्क, भाडा, दस्तुर आदिको दर रेट विवरण (आ.व. २०७२/०७३)

ललितपुर उप-महानगरपालिकाबाट स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन ०५५ तथा तथा नियमावली ०५६ मा व्यवस्था भए बमोजिम
कर, सेवा शुल्क, भाडा, दस्तुर आदिको
एक्काइसौं नगरपरिषद्‍बाट पारित
दररेट विवरण
आ.व. ०७२/०७३

AttachmentSize
PDF icon Download504.35 KB