ललितपुर उप-महानगरपालिकाको खुला तथा अान्तरिक प्रतियोगिता तर्फको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताबाट सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस सूचना

खुला तथा अान्तरिक प्रतियोगिता तर्फको नियुक्तिका लागि सिफारिस सूचना
२०७२।१२।२६