सूचना तथा समाचार

ललितपुर उप-महानगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने चालु आ.व. २०७३/७४ को मालपोत, घर जग्गा कर तथा व्यवसाय कर यही २०७३ श्रावण मसान्त भित्र बुझाएमा नगरपालिकाको निर्णयानुसार ५% छुट हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ । समय मै कर चुक्ता गरी छुटको सुविधा लिनुहोस् ।

Upload Date:
२०७३।४।४

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि नगद काउण्टर, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर तथा मालपोत लगायत अन्य आम्दानी शिर्षकहरुको लगत अध्यावधिक तथा सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्ने भएकोले मिति ०७३/०४/०१ गते देखि ०७३/०४/०५ गते बुधवार सम्मका लागि मालपोत, घरजग्गा कर, व्यवसाय कर लगायत अन्य नगद संकलन कार्य बन्द गर्नुपर्ने भएकोले यसबाट करदाता तथा सेवाग्राही महानुभावहरुलाई पर्न जाने असुविधा प्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौं ।

Upload Date:
२०७३।४।२

ललितपुर उप-महानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना

ललितपुर उप-महानगरपालिका कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को हाल सम्म भए गरेका विकास निर्माण, कार्यालयसँग सम्बन्धित गुनासा तथा समस्या, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा निम्‍न मिति, स्थान र समयमा यस आ.व. को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम आयोजना गरिने भएकाले उक्त कार्यक्रममा नगरका क्रियाशील उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, क्लब, गैर सरकारी सँस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा, राजनीतिक प्रतिनिधि, वडा नागरिक मञ्‍चका प्रतिनिधि, नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रतिनिधि, महिला, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्तिहरु, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, पछाडि परेका वर्ग लगायत सरोकारवाला सबैको उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

मितिः २०७३ असार ३० गते, बिहिवार
समयः दिनको १:०० बजे
स्थानः सरस्वती युवा परिवारको हल,
ठाडोढुङ्गा, याउलाखेल, वडा नं ३ ।

Upload Date:
२०७३।३।२१

यस ललितपुर उप-महानगरपालिकावाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाईरहनु भएका लाभग्राहीहरूले वैंकमा लाम बसी भत्ता लिंदा धेरैनै असुविधा व्यहोर्नु परेको हुंदा आ.व.२०७२।०७३ को तेस्रो चौमासिक देखि भत्ताको रकम बैंकमा खाता खोली उक्त खातामा रकम जम्मा गरी बैंकको नियम अनुसार वितरण गर्ने विशेष व्यवस्था अनुसार लाभग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साईजको २ प्रति फोटो सहित सम्वन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी वडाको सिफारिसमा बैंकमा खाता खोल्नु हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Upload Date:
२०७३।१।३०

Pages