FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ललितपुर महानगरपालिकाबाट विदेशमा रोजगारी, अध्ययन तथा भ्रमण लगायत अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेर हाल फर्कन चाहने नगरबासीहरुको तथ्यांक संकलन फाराम भर्नुहुन र घरका कोही सदस्य विदेशमा भए भर्न लगाउनुहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
https://forms.gle/VomFpXgcPQZPLcw1A

Upload Date:
2077/2/15


Upload Date:
२०७७/२/७

Upload Date:
२०७७/१/३१

Upload Date:
२०७७/१/२५


Upload Date:
२०७७/१/५

Pages