FAQs Complain Problems

संस्थागत विद्यालयको विव्यस अध्यक्ष मनोनयन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. १५००
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     कम्पनी सञ्चालक समिति वा गूठीयारको बैठकको निर्णय
  •     विद्यालयको सिफारिस
  •     सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुको बायोडाटा र नागरिक्ताको प्रतिलिपि
प्रक्रिया: 
  • सम्बन्धित बैंकमा सिफारिस गरिनेछ।