FAQs Complain Problems

संस्थागत बिद्यालयको नाम परिवर्तन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
२ महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
शिक्षा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
शिक्षा शाखा
सेवा शुल्क: 
रु. १,००,०००
आवश्यक कागजातहरु: 
  •     कम्पनीको कागजात
  •     दूवै वडा / पालिकाको सिफारिस
  •     विव्यसको निर्णय
प्रक्रिया: 
  • राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गरी आवश्यक छानविन गरी पत्र उपलब्ध गराइनेछ।