व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू पानसमा दिप प्रज्जोलन गर्दै