ल. पु. म. न. पा. का प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राको अन्तिम दिन भोटो जात्रा कार्यक्रममा