FAQs Complain Problems

ललितपुर महानगरपालिकाको विज्ञापन नं १/०७६-७७(हेभी सवारी चालक),२/०७६/७७(ब्रुमर अपरेटर),३/०७६-७७(मेकानिकल मिस्त्री),४/०७६-७७(मेकानिकल हेल्पर),५/०७६-७७(हेल्पर),६/०७६-७७(अग्नि नियन्त्रक/फायर म्यान),७/०७६-७७(हलुका सवारी चालक)पदहरु सम्बन्धी नतिजा

२०७६/६/३