ललितपुर महानगरपालिकाको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेम प्रसाद भट्टराईलाई स्वागत गर्दै