ललितपुर महानगरपालिकाको दोस्रो नगर सभा कार्यक्रममा आ.व.२०७५/०७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ललितपुर महानगरका उप-प्रमुख गीता सत्यालज्यू