पौभामा मुखाकृति लेखन, प्रस्तर मुर्ति तथा आधारभूत चित्रकला प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुको समापन कार्यक्रम