कम्प्युटर तालिमको आवश्यकता र महत्वलाई मध्यनजर गरेर दुई महिने बेसिक तथा ४५ दिने एडभान्स कम्प्युटर तालिम ललितपुरमा संपन्न