वडा नं १२

 वडाको परिचयः  

वडा नं १९

वडाको परिचय :

ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको वडा नं. १९ बाक्लो पुरानो बस्ति हो । यस वडाको छिमेकि वडामा पूर्वमा १२ वडा , पश्चिममा २० वडा, उत्तरमा १६ वडा र दक्षिणमा ५ वडा रहेको छ । यस वडाको कार्यालय अग्निशालामा रहेको छ । 

सम्पर्क नं.   ०१५००८८१८

वडा नं १८

वडाको परिचय  :  

वडा नं १७

वडाको परिचय  :  

१) ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १७ एक ऐतिहासिक नगर हो । यस वडामा बिभिन्न भाषा, जाती, सांस्कृति, र समुदायहरु रहेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार यस वडाको कुल जनसंख्या १०६४४ छन् जसमा महिला ५०९३, पुरुष ५५५१ रहेका छन् ।यस बडाको जम्मा घरघुरी २६७८ र जनघनत्व(प्रति वर्ग कि.मि.) १७७४० रहेको छ ।यस वडाको क्षेत्रफल वर्ग कि.मि  ०.६० रहेको छ ।
२) भौगोलिक अवस्थिति सिमाना