FAQs Complain Problems

Recruitment Committee Notices

खुला तथा अान्तरिक प्रतियोगिता तर्फको लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताबाट सफल उम्मेदवारहरुलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस सूचना  - २०७२।१२।२६


कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनका आधारमा हुने वढुवाको सिफारिस सूचना  - २०७२।१२।०९


खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगा तर्फको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित  - २०७२।१२।०८


खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगात्मक परीक्षाको परिमार्जित परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना  - २०७२।१०।२९


परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना  - २०७२।१०।३


प्रवेशपत्र तथा परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना  - २०७२।०९।१७


परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना  - २०७२।०९।१४


pdf  कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन, खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना  - २०७२।०८।११


पाठ्‌यक्रम