ललितपुर महानगरपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष र सदस्यहरुकाे शपथ ग्रहण