ललितपुर महानगरपालिकाकाे बाेर्ड बैठकबाट नियुक्त विविध विज्ञ सल्लाहकार बीच परिचयात्मक तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न