FAQs Complain Problems

पर्यटन सेवा शुल्क

विवरण

२०७३ अश्‍विन १ गते देखि लागु भएको पर्यटन शुल्क

(प्रति पर्यटक)

सार्क राष्‍ट‍्र रु. २५०/-
सार्क राष्‍ट‍्र बाहेक अन्य राष्‍ट‍्र  रु. १०००/-
नेपाली रु. ३०/-
नेपाली विद्यार्थी (परिचय पत्र) रु. १५/-